Друзья сайта  
 

 
     
 
 
   Навигация  
 

Поиск по сайту
Стол заказовГлавная

Помощь по сайту

Заметки и статьи

Папки - передвижки, плакаты...

Шаблоны

Картинки

Раскраски

Наши дети

Детская литература

Аудиосказки

Мультфильмы

Учебные пособия

Методические наработки

Игры для детей

Музыка детям


Сценарии праздников


Новости сайта


Форум

 
     
 

Стихи о любви, поэзия, начинающие писатели 
  Семінар-практикум для батьків "Креативний розвиток дитини"  

Мета:
1. Активізувати знання батьків про особливості розвитку у дітей творчих здібностей.
2. Ознайомити батьків з роботою вихователів за темою «Креативний розвиток дитини».
3. Формувати готовність батьків до співпраці з педагогами за проблемами розвитку креативності дітей в дитячому садку та вдома.
4. Тренінг для батьків та їх малят.
5. Додаток (рекомендована діяльність з дітьми вдома).


Хід роботи

1. Наша сьогоднішня зустріч присвячена дуже важливій темі – «Креативний розвиток дитини». Креативність – це здатність людини породжувати незвичайні ідеї, оригінальні рішення, вміння відійти від традиційних схем мислення. Креативність являється одним з компонентів творчої особистості і зовсім не залежить від ерудиції. Як вважає ряд вчених, у прояві креативності роль генетичного фактора зовсім невелика, на відміну від оточення дитини. Серед багатьох фактів, що свідчать про неймовірну важливість сімейно-батьківських стосунків, є й такі:
 більше шансів проявити творчі здібності має, як правило, старша або єдина дитина в сім’ї;
 менше шансів проявити творчі здібності у дітей, які ідентифікують себе з батьками (батьком). Навпаки, якщо дитина ототожнює себе з «ідеальним героєм», то шансів стати креативною у неї більше. Цей факт пояснюється тим, що у більшості дітей батьки – звичайні, не-творчі люди, тому ідентифікація з ними приводить до формування дітей нетворчого мислення;
 часто творчі діти з’являються в сім’ях, де батько значно старше матері;
 позитивно впливає на розвиток креативності підвищена увага до здібностей дитини, ситуація, коли талант стає організуючим початком в сім’ї. І так, сімейне оточення, де з одного боку, є увага до дитини, а з іншого, до неї висуваються певні вимоги, де правильний зовнішній контроль за поведінкою, де є творчі члени сім’ї і заохочується нестереотипна поведінка, приводить до розвитку креативності у дитини.
Окрім того, що творчо розвинена дитина – це цікава особистість, вона ще й набуває життєво важливих якостей: відповідальності, наполегливості, високого контролю над поведінкою та емоціями, рішучості, сміливості до експериментів, інтелектуальної лабільності, вмінням відслідковувати проміжні результати, висока працездатність та ін. Наявність творчих здібностей у дітей являється запорукою успішного навчання в школі, тому розвивати ці здібності необхідно якомога раніше. Перешкоджає проявам креативності низький інтелект, нейротизм, тривожність. Результати будь-якого виду творчості, що доступні дитині (танці, малювання, створення поробок з природного матеріалу) будуть марними, якщо вони не мають відгука у людей і їм не знаходиться місця в оточуючому житті дитини. Тому необхідно формувати таку середу, в якій буде необхідна творчість дитина. Ця середа включає в себе насамперед тих, хто має найбільший вплив на дитину - батьки. Важливо щоб батьки навчилися спільно займатися творчістю з дитиною і правильному ставленню до дитини в процесі цієї творчості. Вимоги батьків мають бути адекватними згідно можливостей дитини. І дуже важко навчитися обережній оцінці результатів дитячої праці, навіть якщо вони і не дуже видатні. Треба завжди пам’ятати, що у дитини є потенціал, який проявляється не відразу. Дитині головне бачити і знати, що її творча діяльність корисна і потрібна іншим людям.
2.В наш час відбувається пошук нових ефективних технологій розвитку дошкільників з метою максимально розкрити творчий потенціал. З кожним роком ростуть вимоги щодо розумової діяльності, росте об’єм засвоюваних знань та збільшуються терміни навчання.
В нашому дитячому садку проводиться систематична робота з розвитку креативних здібностей дитини. Це завдання охоплює усі сфери життя дитини: навчання, дозвілля, прогулянки. Вміння дитини самостійно шукати нову інформацію розглядається як найважливіша риса дитячої поведінки. Дослідницька поведінка – один з основних шляхів отримання дитиною уявлень про оточуючий світ. Головна наша мета – формувати у дітей здібності самостійно і творчо отримувати (і переробляти) нові способи діяльності в будь-якій сфері свого життя.
Група «Веселка» має художньо-естетичний напрямок, тому велику увагу ми приділяємо саме художній діяльності дитини. І це дуже добре, адже навіть у психології відомий такий напрямок як арттерапія. Це дає змогу дитині не тільки приємно провести час, здобути певні знання, а ще й заспокоїтися, забути про свої переживання. Існує дуже широкий спектр зображувальних засобів, матеріалів, прийомів для творчого самовираження дитини. Це і папір різних фактур, кольорів, картон, газета, глянцевий журнал; ми можемо обирати будь-які допоміжні матеріали: ґудзики, крупи, крейду, тісто, глину, бісер, безліч природних матеріалів. Ми поступово навчаємо дитину використовувати різноманітні матеріали та застосовувати різні способи зображення: гуаш по мокрому паперу, відтиск пальчиків та зім’ятого паперу, малювання ватяними паличками, об’ємні аплікації. Систематичне оволодіння всіма необхідними засобами і способами зображувальної діяльності забезпечує дітям радість творчості.
Велику цікавість у дітей викликає робота в техніці орігамі. Цей чудовий вид діяльності допоможе розвинути фантазію і пробудити творчі здібності, тренувати пам'ять, виховувати посидючість, терпіння, концентрацію уваги. В процесі складання паперу у дітей розвивається окомір, знайомить дошкільників з геометричними поняттями, поліпшує здатність виконувати усні інструкції, розвиває дрібну мускулатуру кистей рук, розвиває художньо-естетичний смак дітей. Але найголовніше те, що діти постійно знаходяться у пошуках нового: їм мало зробити колобка, треба ще й лисичку,і зайчика, і собачку, а дівчата так полюбляють складати яскраві паперові квіти.
3.Шановні батьки, хочеться зазначити, що не тільки виховання впливає на гармонійний розвиток дитини, але від того, як організований простір, в якому живе і розвивається дитина. Предметно-розвиваюча середа представляє собою систему матеріальних об’єктів діяльності дитини, яка моделює її духовний розвиток. Предметно-ігрова середа має об’єктивно створювати умови для дитячої творчості. Вона пробуджує дітей до гри, формує уяву, стає матеріальною основою розумового процесу. Дорослим слід замислитися, як в умовах дитячого садка організувати можливість зустрічі з Дивом, яке може стати для дітей початком їх творчого шляху. «Дивом» можуть послугувати яскраві книжки, незвичайні іграшки, велетенський корал, екзотичні чудові мушлі, фотографії ваших мандрівок і багато іншого. А для когось «Дивом» стане класична музика, таємниче світло, яке супроводжується читанням казки…
4.Тренінг
Упражнение «Перекинь мяч».
Цели: вербальное и невербальное общение, сближает членов группы. Оно на-правлено на раскрепощение членов группы, на установление контактов друг с другом и поиску быстрого решения поставленной задачи.
Материалы: мяч.
Время:2-5 минут
Процедура: Участники стоят в тесном кругу, им дается небольшой мячик (размером приблизительно с теннисный) и формулируется задание: как можно быстрее перекинуть этот мячик друг другу так, чтобы он побывал в руках у каждого. Ведущий фиксирует потребовавшееся на это время. Оптимальное число участников в кругу от 6 до 8; при большем их количестве целесообразно выполнять упражнение в нескольких подгруппах. Упражнение повторяется 3–4 раза, ведущий просит делать его как можно быстрее. Когда затраты времени доведены примерно до 1 с на каждого участника, ведущий просит изобрести и продемонстрировать способ, которым можно перекинуть мяч так, чтобы он побывал в руках у каждого, потратив лишь 1 с на всю группу. Обычно через некоторое время участники придумывают и демонстрируют соответствующее решение. (Оно состоит в том, что все они ставят сложенные «лодочкой» руки друг над другом и поочередно разводят ладошки в стороны. Мячик, падая вниз, передается из рук в руки и таким образом успевает побывать у каждого участника). Задача решена!
Психологический смысл упражнения.Демонстрация того, как проблема может быть решена более эффективно с помощью нетривиального подхода к ней и как этому препятствуют стереотипы («перекинуть — значит подбросить вверх, а потом поймать»). Сплочение группы, обучение координации совместных действий.
Вопросы для обсуждения:
1. Что мешало сразу же увидеть быстрый способ выполнения задания, какой стереотип при этом активизировался?
2. Кому первому пришла мысль перебрасывать мяч, не подкидывая, а роняя его, и что подтолкнуло к этой идее?
3.Какие ситуации, когда стереотипное видение мешало разглядеть простой и нетривиальный способ решения проблемы, встречались в жизненном опыте участников и как удавалось преодолеть эти ограничения?

Упражнение «Применение предметов»
Цель: развитие творческого интеллекта.
Материалы: скрепку для бумаг, зубную щетку, карандаш, спичку... и т.д.
Время: 10-15 минут
Процедура: За две минуты найдите как можно больше применений для обувного шнурка и запишите их. Это упражнение, развивающее творческий интеллект для рассмотрения можно брать любой другой предмет.
Вопросы для обсуждения:
1. Сложно было придумывать новое применение простым и знакомым вещам?
2. Как можно применять ваш предмет?
3. О чем заставило задуматься это упражнение?
Упражнение «Арка»
Цель: развитие творческих способностей, поиска нестандартного решения поставленной задачи.
Материалы: ножницы, бумага.
Время:10 минут
Процедура: Участники объединяются в команды, получают бумагу формата А4, и им дается задание: изготовить такую арку, чтобы через нее смог пройти любой из участников или все по очереди. Продемонстрировать как можно больше способов.
Вопросы для обсуждения:
1.Кому сначала казалось, что выполнить упражнение невозможно?
2. Часто ли возникают такие ситуации?
3. Кто подсказал решение или это коллективное?

Упражнение «Творческая жизнь»
Цель: обобщить представление частников о своих творческих способностях и найти свое творческое начало.
Время:7-15 минут
Материалы: бумага, ручки.
Процедура: Участники объединяются в группки по 5-6 человек, получают задание: Сформировать перечень рекомендаций, которые позволят «сделать более творческой собственную жизнь», и записать их. Формируемые рекомендации должны быть реально воплотимы в жизнь всеми участниками или хотя бы большинством из них ( т.е не подразумевать наличие каких-либо редко встречающихся способностей, слишком крупных материальных затрат и т.п).
Обсуждение в группе разобрать все варианты.
Пример:
1.Регулярно выполнять физические упражнения;
2.Овладеть техникой медитации и релаксации.
3. Ведите дневник, пишите рассказы, стихи, песни записывайте умные мыс-ли.
4. Расширяйте кругозор своих интересов и др.

5.Додаток

Примерные темы для проведения мозгового штурма:
• Спасение сказочного героя (Колобка от Лисы; Красную Шапочку от волка);
• Решение бытовых проблем: как выбраться из закрытой комнаты, если испортился замок или нет ключа?; у нас закончилась бумага, чем и на чем рисовать?
• Фантастические ситуации: лунатики построили детский сад. Как он может выглядеть?

Игры на развитие творческого мышления.

«Неумейка». Ведущий начинает игру, называя предмет и несвойственную ему функцию. Ребенок называет тот объект, который данную функцию выполняет, а затем называет новую, несвойственную уже второму объекту функцию. Например: «Я воробей, я не умею танцевать». «А я – балерина, я умею танцевать, но не умею летать» и т.д.

«Я еду в деревню». Для игры понадобится набор предметних картинок, которые раскладываются изображением вниз. Ребенок объявляет: «Я еду в деревню и беру с собой…..» и вытаскивает из стопки любую картинку. Далее он должен объяснить зачем ему данный предмет в деревне. Пункт путешествия может меняться: на море, на Луну, на Северный Полюс, в гости к обезьянам.

«Допоможи Колобку». Мета: розвиток пізнавальної уяви, творчого мислення, пам'яті, мовлення; визначення послідовності подій.
Матеріал: картки із сюжетом із казки «Колобок» (виготовляють із двох книжок-маляток — по картці на кожний сюжет).
Ведучий нагадує дитині казку про Колобка, показує картки. Потім картинки змішують, дитина витягує кожну з них і продовжує розповідь із того місця, якому відповідає картинка.
Якщо дитина впоралася із завданням, запропонуйте їй розповісти казку в зво-ротному порядку, начебто плівка прокрутилася назад. Якщо є можливість, покажіть на відеомагнітофоні, що це означає.

Рекомендуем также:
 • Вчимося малювати. Альбом з розвитку творчих здібностей дітей 2-3 років
 • Ефект Моцарта. Музика для дітей. 4 альбоми
 • Як визначити рівень розумового розвитку дитини?
 • Додаток до журналу Умійко. січня 2012
 • Пізнавальний розвиток старших дошкільників.
 • Абетка з прав дитини. Для батьків
 • 600 творчих ігор для дошкільнят і школяриків
 • Конвенція ООН про права дитини. Інформаційний буклет для дітей •  
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
  19 января 2012 | Распечатать
   
   
    Информация  

  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.

   
   
     Личный кабинет  
   
  Логин
  Пароль
   
   
       
   
     Опрос  
   
  как вы попали на наш сайт?

  мне посоветовали друзья/ знакомые
  через поисковик
  через ссылку на другом ресурсе
   
       
   
     
     Самые читаемые новости  
    » Картотека опытов по экологии (подготовительная группа). ...
  » Картотека опытов по экологии(подготовительная группа). ...
  » Папка передвижка ко Дню космонавтики - Загадки про косм ...
  » Картотека по развитию связной речи.Тема:"Календарь.Вре ...
  » Дидактические игры для детей на тему Космос - Найди тен ...
  » Картотека игр и упражнений "Уроки добра"
  » Раскраски Дикие животные
  » Клипарт Космический
  » Картотека опытов по теме "Космос"
  » Картотека по развитию связной речи. Тема: «Космос»

   
       
   
      Календарь новостей  
   
  «    Апрель 2018    »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   
   
       
   
      Сейчас на сайте  
     
       
   
      ТОП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
    По наградам:
  » Молли (26)
  » INCORA (24)
  » lutiks (22)
  » brigada (21)
  » baiturina84 (20)
  » limush (20)
  » helenushka (20)
  » fantastish (20)
  » Анютка (20)
  » ukatana (20)

  По баллам:
  » Молли (3646очков)
  » INCORA (3036очков)
  » helenushka (2856очков)
  » brigada (2811очков)
  » lutiks (2781очков)
  » limush (2731очков)
  » baiturina84 (2616очков)
  » meranda19 (2606очков)
  » fantastish (2561очков)
  » ukatana (2541очков)
   
       
   


  Яндекс.Метрика

  Rambler's Top100

  Рейтинг детских сайтов - Ваше чадо Беременность, роды, дети и родители

  Детский поисковик